- og her er peisen ferdig.
Til høyre for peisen er det laget en liten mur etter modell fra Fårø.