Fra Sulafjellet over hytta: Jønshorn, Kolåstind og Kloven stikker opp av tåkehavet.