Ved Slingsbys topp i Molladalen, Hjørungfjorden under.