På vei til Grotli. Vuludalen med Skrådalen i bakgrunnen.