På Dalmannshorn, Brekketind, Slogen og Jakta i bakgrunnen.