Fra toppen av Naushorn, Reindalen og
Tafjorden i bakgrunnen.