Porten til Jotunheimen ved Juvasshytta, august 1999.